Ustawa kompetencyjna organów administracji publicznej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ustawa kompetencyjna organów administracji publicznej

Wykaz zmian w ustawach dotyczących kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą (tzw. przepisy związkowe) wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dziennik Ustaw nr 106, poz. 668), wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 1999r. [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość