Ustawa Karna Skarbowa: Główne źródło przepisów prawa karnego gospodarczego Zmiany dokonane w wyniku ostatniej nowelizacji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ustawa Karna Skarbowa: Główne źródło przepisów prawa karnego gospodarczego Zmiany dokonane w wyniku ostatniej nowelizacji

Jak dotąd jednak, głównym źródłem przepisów prawa karnego gospodarczego jest ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 roku /ostatni tekst jednolity opublikowany został w 1984 roku - Dz.U. nr 22, poz. 103/. Ustawa ta określa: - zasady odpowiedzialności i karania za przestępstwa skarbowe, - reguły i przebieg postępowania przed organami rozstrzygającymi, - zasady i sposób wykonania wydanych rozstrzygnięć.[...]
5/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość