Znajdź artykuł

Ustalanie wysokości akcyzy od samochodu osobowego

Excise duty on passenger cars calculation

Samochody osobowe są wyrobami , które są regulowane odrębnymi przepisami w ustawie o podatku akcyzowym. Podstawa opodatkowania, oraz sposób ustalania podstawy opodatkowania w przypadku, gdy odbiega ona od wartości rynkowejbudzi kontrowersje od wielu lat. Weryfikacja ceny nabycia samochodów używanych Przepis art. 104 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym zwany dalej ustawą, całościowo reguluje zasady określania podstawy opodatkowania akcyzą wszystkich czynności, których przedmiotem są samochody osobowe.Dla organów podatkowych, przepisy zawarte w art.104 ustawy sąskutecznym instrumentem weryfikacji ceny nabycia w sytuacji, gdy przedmiotem opodatkowania są samochody używane, sprowadzane z innych państw wspólnotowych. Zgodnie z art.104 ust. 1 ustawy,podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:[...]
10/2014 str. 385

Kup aby przeczytać całość