Ustalanie wartości nośników – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ustalanie wartości nośników

Firma nasza zajmuje się importem i dystrybucją oprogramowań komputerowych do wspomagania projektowania inżynierskiego. Pragniemy się upewnić, czy w ostatnim czasie nie uległy zmianie (już w ramach funkcjonowania Kodeksu celnego) dotychczasowe zasady wymiaru należności celnych wobec oprogramowań komputerowych. Dotychczas - przy założeniu istnienia na fakturze kontrahenta zagranicznego rozbicia całkowitej wartości oprogramowania komputerowego na elementy składowe: nośnik informacji (CD lub dyskietka), instrukcje, klucze zabezpieczające, myśl techniczna - do deklarowanej wartości celnej importowanego towaru przyjmowano następujące zasady: - ujmowanie do wartości celnej tylko wartości nośnika informacji (plus ewentualnie: instrukcji plus kluczy zabezpieczających), ... [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość