Znajdź artykuł

Usprawnianie granicznej kontroli celnej w kontekście integracji europejskiej i zobowiązań międzynarodowych (część pierwsza)

... Pomimo poprawnego układu sieci transportowej (stosownie do dominujących kierunków ruchu) ze względu na jej stan jakościowy infrastruktura komunikacyjna stanowi „wąskie gardło” dla wykorzystania potencjału przewozowego naszego kraju. Sytuacja na przejściach granicznych zależy także w dużej mierze od podziału obowiązków z tytułu zarządzania przejściami granicznymi. Zgodnie z art. art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U.Nr 78 poz.461 z późn.zm.) organami zobowiązanymi do stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej są: Minister Transportu i Gospodarki Morskiej (obecnie Minister Infrastruktury) - w odniesieniu do przejść granicznych kolejowych, lotniczych i morskich; ...[...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość