Urząd Celny w Toruniu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Urząd Celny w Toruniu

Na przestrzeniu wieków na terenie objętym obecnie właściwością celną Urzędu Celnego w Toruniu rządzili i ustanawiali prawa Polscy królowie i książęta, Zakon Krzyżacki, Szwedzi, Prusacy, Napoleon, znowu Prusacy, a następnie ziemie te zostały ponownie przyłączone do Rzeczypospolitej. Na początku XII wieku Ziemia Chełmińska (miasta: Chełmno, Grudziądz i Toruń) oraz Kujawy (miasta: Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek), znajdowały się we władaniu księcia Konrada Mazowieckiego. Książę Konrad Mazowiecki, wnuk Bolesława Krzywoustego i dziadek Władysława Łokietka, broniąc się przed najazdami pogańskich Prusów, sprowadził w roku 1226 do Polski Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (od czarnych krzyży noszonych na białych płaszczach, popularnie nazywanych w Polsce Zakonem Krzyżackim), prosząc o pomoc w walce z Prusami. [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość