Urząd Celny w Olsztynie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Urząd Celny w Olsztynie

Przeglądając opracowania i dokumenty poświęcone historii Warmii i Mazur, z pewnym zdziwieniem dowiedziałem się, że Warmia - to pojęcie historyczne, a Mazury etniczno-geograficzne. Nazwa Warmia (Ermeland) pochodzi od pruskiego plemienia Warmów. Obejmowała dzisiejsze powiaty: barczewski, braniewski, lidzbarski, reszelski i olsztyński. Nazwa Mazury pojawiła się w XIX wieku. Przedtem była to kraina na ziemiach Zakonu Krzyżackiego, następnie część Prus Książęcych, a od 1660 roku Prus Brandenburskich. Do największych miast tego rejonu należały Działdowo, Ostróda, Szczytno, Mrągowo, Giżycko, Pisz i Olecko. Niestety, dwa największe, historyczne miasta tego rejonu Królewiec i Elbląg, znajdują się: Elbląg w gestii Urzędu Celnego w Gdańsku, a Królewiec, obecnie Kaliningrad, w Rosji. [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość