Urząd Celny w Krakowie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Urząd Celny w Krakowie

Miasto Kraków, zawdzięczało swój rozwój doskonałemu położeniu geograficznemu. Od dawna krzyżowały się tu liczne drogi handlowe. Wiódł tędy tzw. “szlak bursztynowy” łączący północną Europę przez Gdańsk i Toruń z Krakowem, Nowym Sączem, Koszycami i dalej z południem Europy oraz drugi szlak łączący zachodnią Europę z Rusią Kijowską i krajami dalekiego wschodu. Na ziemiach polskich, szlak ten prowadził między innymi przez Wrocław, Bytom, Olkusz, Kraków i Lwów. Duże znaczenie dla rozwoju handlu krakowskiego i samego miasta miały także połączenia drogowe z miastami śląskimi a przede wszystkim tzw. “droga solna”... gdyż wydobywana w Wieliczce i Bochni sól, przez Kraków rozchodziła się po całej Europie. [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość