Znajdź artykuł

Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji w 2013 r. jako wzmocnienie bezpieczeństwa swobodnego przepływu osób i towarów

Dnia 9 kwietnia 2013 r. został uruchomiony System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II). Stanowi on ulepszoną i rozszerzoną wersję Systemu Informacyjnego Schengen pierwszej generacji oraz funkcjonujących w międzyczasie rozwiązań przejściowych. Założono, że wydajność SIS II ma być pięciokrotnie wyższa, stosując w tym celu najnowsze technologie. [...]
5/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość