Uproszczone procedury tranzytowe dla WPT: transport kolejowy, lotniczy i morski – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uproszczone procedury tranzytowe dla WPT: transport kolejowy, lotniczy i morski

Wspólna procedura tranzytowa obejmuje, poza przewozami transportem drogowym, również przewozy dokonywane transportem kolejowym, lotniczym i morskim. Jednak przy stosowaniu tych trzech rodzajów transportu postępowanie jest o wiele bardziej uproszczone, niż przy przewozach drogowych. Przede wszystkim notami tranzytowymi są dokumenty przewozowe właściwe dla tych środków transportu, a więc nie stosuje się odrębnego dokumentu celnego na formularzu SAD. Największym jednak ułatwieniem jest brak wymogu składania gwarancji przy rozpoczynaniu przewozu.[...]

Kup aby przeczytać całość