Uproszczenia w jednym, komplikacje w drugim – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uproszczenia w jednym, komplikacje w drugim

Prawie 800 firm korzysta w polsce z uproszczonej odprawy celnej, czyli administracyjnych ułatwień przyspieszających i ułatwiających wywóz lub przywóz towarów do Polski. Są one podatnikami VAT, ale przepisy podatkowe nie dostrzegają tej formy odpraw celnych. Zdaniem importerów i eksporterów skutkiem tego jest bezużyteczność regulacji mających ułatwić im współpracę z zagranicznymi partnerami. Czy tak jest rzeczywiście? Mieczysław Nogaj: Rozbieżności między przepisami są faktem. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn firma, która uzyskała od administracji celnej upoważnienie do korzystania z odprawy uproszczonej, nie może skorzystać ze zwolnienia z niektórych obowiązków związanych z VAT. [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość