Znajdź artykuł

Uproszczenia w dokumentowaniu pochodzenia towarów

Podstawowymi dokumentami stosowanymi dla potwierdzenia pochodzenia produktów są świadectwa pochodzenia: preferencyjne (np. świadectwo przewozowe EUR.1, EUR-MED, i niepreferencyjne (tzw. uniwersalne lub zwykłe), wystawiane dla potrzeb eksportu przez polskie organy celne na wniosek eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uproszczenie w zakresie dokumentowania preferencyjnego pochodzenia istnieje od dawna, ma swoje umocowanie przede wszystkim w podpisanych przez Unię umowach o wolnym handlu, stosowane jest we wszystkich państwach członkowskich UE, a polega na sporządzaniu przez upoważnionych eksporterów deklaracji pochodzenia na fakturze lub innych dokumentach handlowych bez względu na wartość przesyłki. [...]
3/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość