Uprawnienia Służby Celnejdo przeszukania policyjnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uprawnienia Służby Celnejdo przeszukania policyjnego

Publikacje prawnicze zamieszczane ostatnio w prasie codziennej sygnalizują alarmująco, że „celnicy przeszukują bez zgody prokuratora” (vide publikacja pod tym tytułem Pauliny Bąk – Dziennik Gazeta Prawna z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 147). Problem przeszukania „przez celników bez zgody prokuratora” wymaga dlatego szerszego spojrzenia, a przy tym ustalenia czy alarmujące publikacje mają usprawiedliwienie. Niezbędne jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotę przeszukania jako środka przymusu procesowego i dowodowego oraz trzeba uwzględnić zróżnicowanie przeszukania na procesowe (w oparciu o postanowienie prokuratora lub sądu) oraz przeszukanie policyjne (bez decyzji prokuratora czy sądu w niecierpiących zwłoki wypadkach z powodu nagłości sytuacji).[...]
8/2012 str.

Kup aby przeczytać całość