Uprawnienia Inspekcji Celnej. Niejawne nagrania, otwieranie przesyłek – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uprawnienia Inspekcji Celnej. Niejawne nagrania, otwieranie przesyłek

Art. 28 ustawy o inspekcji celnej stanowi, że przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych w celu udokumentowania wymienionych w tym przepisie przestępstw - nielegalny obrót bronią, skarbowe uszczuplające należności skarbu państwa, określone w ustawie o ochronie obrotu gospodarczego, ścigane na mocy umów i porozumień międzynarodowych - albo w celu ustalenia tożsamości osób w nich uczestniczących lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, minister finansów przed wszczęciem postępowania karnego (karnego skarbowego) może zarządzić niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrót przedmiotami przestępstwa. O tym, w jaki sposób może to uczynić, stanowi wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra finansów (Dz. U. nr 66, poz. 435). [...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość