Znajdź artykuł

Upomnienia sprawozdawców w systemie INTRASTAT na przykładzie praktyki Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech

... a) Upomnienie pierwsze: Jest to pismo adresowane do przedsiębiorstwa, w którym opisane są uchybienia występujące w procesie składania deklaracji INTRASTAT. Jeśli sprawozdawca po raz pierwszy podlega upomnieniu, wtedy pismo zawiera szereg dodatkowych informacji: wyjaśnienie na czym polega system INTRASTAT i jakie korzyści można czerpać ze statystyki handlu wewnątrz UE, szczegółową listę aktów prawnych, z których wynika obowiązek sprawozdawczy, oraz informacje o konsekwencjach finansowych w przypadku uchylania się od obowiązku sprawozdawczego. [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość