Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako główne przyczyny korzystania z oaz podatkowych przez holdingi międzynarodowe – zagadnienia wybrane – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako główne przyczyny korzystania z oaz podatkowych przez holdingi międzynarodowe – zagadnienia wybrane

Avoidance and Evasion of Taxation as the Main Reason Behind Using Tax Havens by International Holding Companies – Selected Issues

            Powszechnym zjawiskiem w prawie podatkowym międzynarodowym jest unikanie i uchylanie się od podatków. Z jedną i drugą praktyką wiąże się zaniżanie dochodów publicznych, przysługujących państwu. Wiąże się z nimi również korzystanie z oaz podatkowych. Chociaż zjawisko oaz podatkowych funkcjonuje już od dawna, w ostatnim okresie nabrało ono szczególnego znaczenia. Fakt uszczuplania dochodów państw wysokorozwiniętych w okresie istniejącego kryzysu gospodarczego sprzyja wzmożonej walce z państwami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Oazy podatkowe stosujące często niewątpliwie politykę szkodliwej konkurencji podatkowej są również doskonałym miejscem dla podmiotów stosujących przestępczy proceder prania brudnych pieniędzy. Procedery te są obecnie bardzo poważnym problemem, bowiem osiągnęły rozmiary globalne, co w sposób znaczący wpływa na gospodarkę światową oraz na bezpieczeństwo. Dlatego trzeba pamiętać, że holdingi międzynarodowe lokujące swoje struktury w oazach podatkowych mogą mieć bardzo różne cele, począwszy od znalezienia oszczędności podatkowych, aż do unikania i uchylania się od opodatkowania. Warto bowiem zauważyć, że holdingi międzynarodowe często tworzą szkodliwą politykę podatkową w państwach nie będącymi oazami podatkowymi   [...]
9/2014 str. 354

Kup aby przeczytać całość