Znajdź artykuł

Unijne problemy prawne i celne międzynarodowego obrotu GMO

Jednolity Rynek Europejski, jako wieloaspektowy twór, nie może wyzbyć się mniej lub bardziej spornych kwestii. Mając na uwadze liczebność Państw Członkowskich oraz ich złożoność legislacyjną, doprowadzenie do konsensusu w niektórych zagadnieniach jest bardzo trudnym zadaniem. Jednym z najbardziej problematycznych przykładów jest sprawa genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i ich wprowadzanie na europejski rynek. Eksperci zajmujący się tym tematem nie są jednogłośni w kwestiach bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie i życie ludzkie, co prowadzi do ostrych konfliktów i bezprecedensowych działań samej Unii Europejskiej. Rozpatrując GMO w kontekście odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie konsumpcyjne obywateli UE i łącząc je z postępem technologicznym w obszarze produktów żywnościowych, wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania wydaje się niezbędne. Nowe gatunki dóbr wytwarzanych przez naturę mają jeszcze pełniej zaspokoić oczekiwania konsumenta. Dotyczy to również organizmów żywych, czyli zwierząt. [...]
6/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość