Znajdź artykuł

Uniemożliwia organom celnym dotarcie do towaru

... 12 kwietnia 1994 r. spółka Wandel przejęła odpowiedzialność za przesyłkę 470 kartonów zawierających obudowy do telewizorów, oraz pewną ilość innych towarów, sprowadzonych 11 kwietnia 1994 r. na wspólnotowy obszar celny w ramach procedury tranzytu zewnętrznego. 13 kwietnia 1994 r. Wandel przedstawiła w odpowiednim urzędzie celnym część deklaracji tranzytu wspólnotowego przeznaczoną dla urzędu celnego miejsca przeznaczenia oraz zgłosiła towary te w celu dopuszczenia ich do wolnego obrotu, w imieniu innego przedsiębiorstwa działającego w Niemczech. Właściwy urząd celny zarejestrował dokument tranzytowy wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej, jednocześnie urząd ten przyjął i zarejestrował zgłoszenie o dopuszczenie tych towarów do wolnego obrotu, zaś Wandel została poinformowana, iż ... 3 strony 11015 znaków[...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość