Znajdź artykuł

Unia na mołdawsko-ukraińskiej granicy

W ostatnich dniach listopada 2005 r. została uroczyście zaingaurowana działalność unijnej misji pomocy granicznej, funkcjonującej na podstawie podpisanego 7 października br. trójstronnego Memorandum Porozumienia między Mołdawią, Ukrainą a Unią Europejską. Zadaniem misji ma być udzielanie pomocy obu krajom w zakresie zarządzania granicą na całej jej długości łącznie z regionem Naddniestrza. Uzgodniono, że Unia skieruje na granicę grupy mobilne. Będą one miały prawo do niezapowiedzianych wizytacji zarówno granicznych punktów kontroli celnej, jak i zlokalizowanych wewnątrz kraju urzędów celnych, posterunków policji oraz punktów poboru podatków. Ponadto zadaniem tych grup eksperckich ma być udzielanie doradztwa oraz szkolenie mołdawskich i ukraińskich funkcjonariuszy służby celnej i granicznej w zakresie prowadzenia skutecznej kontroli granicznej. Będą one  także miały prawo sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem              [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość