Unia celna – podstawą europejskiej integracji gospodarczej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Unia celna – podstawą europejskiej integracji gospodarczej

Customs Union as Basis of European Economic Integration

Rezultat i doświadczenia II wojny światowej spowodowały potrzebę poszukiwania nowych zasad i form europejskiego współistnienia. Ów obraz powojennej Europy jawił się w kontrastowych barwach symbolizujących z jednej strony państwa zamierzające opierać swój rozwój zgodnie z zasadami demokracji i gospodarki wolnorynkowej oraz z drugiej strony symbolizowały one Związek Radziecki ze zdominowanymi przez niego blokiem państw Europy Środkowo Wschodniej. Poszukiwania adekwatnych do realnej sytuacji ekonomiczno – politycznej form współpracy międzynarodowej musiały uwzględniać konieczność zneutralizowania agresywnego nacjonalizmu, zwłaszcza nacjonalizmu niemieckiego.[...]
5/2015 str. 193

Kup aby przeczytać całość