Umowy dwustronne o współpracy I pomocy wzajemnej w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Umowy dwustronne o współpracy I pomocy wzajemnej w sprawach celnych

Przemiany polityczne zachodzące w ostatnich latach w Europie Wschodniej spowodowały powstanie nowych państw graniczących z Polską, co oznaczało konieczność wypracowania formalnych podstaw sąsiedztwa i współdziałania poprzez zawarcie traktatów o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, umów o przejściach granicznych, porozumień o współpracy transgranicznej czy też porozumień o wspólnej kontroli granicznej.[...]

Kup aby przeczytać całość