Znajdź artykuł

Umowa najmu z obsługą

1. Warunek zwolnienia od cła, określony w art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz. 445 ze zm.), a obecnie w art. 190 § 1 pkt 34 ustaw z dnia 9 stycznia 1997 r.- Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.), jakim jest nieodstępowanie przez okres 3 lat, licząc od dnia odprawy celnej, środków trwałych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego, oznacza brak przejścia w tym okresie władztwa prawnego lub fizycznego na podstawie umowy ze spółki z udziałem zagranicznym na inną osobę. Nie jest przeszkodą do korzystania z powyższego zwolnienia zawarcie tzw. umowy najmu środka transportowego z obsługą. Naczelny Sąd Administracyjny u z n a ł zasadność skargi. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość