Znajdź artykuł

Umorzone kolejne postępowanie ws. subsydiarnego aktu oskarżenia

Another trial on a subsidiary bill of indictment cancelled

Sądy konsekwentnie odmawiają wszczynania lub umarzają postepowania wobec funkcjonariuszy celnych w związku subsydiarnymi aktami oskarżenia składanymi przez właścicieli nielegalnych automatów do gry. Tego typu akty oskarżenia to nieudane próby wywarcia presji na celników mające skłonić funkcjonariuszy do zaniechania stosowania prawa. [...]
7/2015 str. 271

Kup aby przeczytać całość