Znajdź artykuł

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

6 stron – 23 687 znaki Przepisy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zostały określone w ustawie Ordynacja podatkowa w rozdziale 7a – Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.1 Problematyka przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, po 1 maja 2004 r. wymagała szczególnej staranności, stanowi bowiem przedmiot regulacji prawa Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadziła dwie kategorie ulg. Są to: 1) ulgi stosowane w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom (art.67 b Ordynacji), 2) ulgi udzielane pozostałym podatnikom ( 67a, 67 c i 67d Ordynacji). W zakresie ulg dla przedsiębiorców wyróżnia się trzy grupy: * ulgi, które nie stanowią pomocy publicznej; * ulgi, które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; * ulgi, które stanowią pomoc publiczną. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość