Znajdź artykuł

Ulgi budowlane

Kwota ulgi przysługującej podatnikowi na podstawie art.26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1998 roku, powinna być ustalana, proporcjonalnie do udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości, w odniesieniu jedynie do współwłaścicieli budujących mieszkania w celu ich wynajęcia. 2 strony - 5643 znaki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość