Ukraina w polskiej polityce celnej (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ukraina w polskiej polityce celnej (część pierwsza)

... Polityka celna realizowana jest praktycznie w trzech głównych płaszczyznach związanych z tworzeniem norm prawnych regulujących międzynarodowy obrót towarowy, ich praktycznym stosowaniem, w tym środków chroniących krajowy poziom produkcji i zatrudnienia oraz tworzeniem ułatwień dla eksportu towarów krajowych. Rozpatrując w zaproponowanych płaszczyznach polską politykę celną prowadzoną w stosunku do Ukrainy zasadnym wydaję zaprezentowanie międzynarodowej aktywności tego państwa w sferze kształtowania swego miejsca w polityczno – ekonomicznych warunkach współczesnej Europy. ... [...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość