Znajdź artykuł

Ukraina – nowy Kodeks celny (część pierwsza)

...W pierwszym półroczu 2003 r. dynamika polskiego eksportu wynosiła ponad 19% w stosunku do odpowiedniego okresu w roku 2002. Polska posiada dodatnie saldo obrotów towarowych z Ukrainą w ciągu sześciu miesięcy 2003 r. osiągnęło poziom 272,1 mln USD. Towarami przemysłowymi najczęściej wywożonymi do Ukrainy były maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (ponad 13%), środki transportu (ponad 11,5%), tworzywa sztuczne i produkty przemysłu chemicznego (ponad 21%), wyroby włókiennicze (ponad 6%). Należy odnotować wzrost eksportu produktów mineralnych, w tym węgla (3,9%), nadal znaczący pozostaje udział artykułów rolno – spożywczych, w tym gotowych wyrobów spożywczych i napoi oraz produktów pochodzenia roślinnego (12,5%)....... [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość