Ukraina – nowy kodeks celny (część druga – pierwsza opublikowana została przed miesiącem) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ukraina – nowy kodeks celny (część druga – pierwsza opublikowana została przed miesiącem)

... Procedura reimportu stosowana jest wobec towarów przywożonych, które pierwotnie były przedmiotem wywozu z terytorium Ukrainy i są ponownie przywożone z zagranicy w celu użycia ich w wolnym obiegu. Warunkami nadania przywożonym towarom procedury reimportu jest możliwość ustalenia ich pierwotnego wywozu z terytorium Ukrainy, towary przywożone są w okresie jednego roku od ich wywozu, nie były używane za granicą w celu uzyskania zysku, przywożone są w takim samym stanie poza zmianami naturalnymi wynikającymi z ich normalnego użytkowania, transportu lub przechowywania. W przypadku objęcia towarów procedurą reimportu zwracane są opłaty celne i podatki pobrane przy wywozie za granicę oraz zwalniane są one z opłat importowych. ... [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość