Układ handlowo-celny pomiędzy książętami polskimi a Zakonem krzyżackim z roku 1243 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Układ handlowo-celny pomiędzy książętami polskimi a Zakonem krzyżackim z roku 1243

Trade and customs agreement between Polish princes and the Teutonic Order from 1243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poniżej zostanie zaprezentowane: (A) tłumaczenie, (B) analiza techniczno-normatywna z punktu widzenia prawa międzynarodowego i traktatów oraz (C) analiza z punktu widzenia wykształconych w europejskim i euroatlantyckim obiegu prawnym czasów współczesnych instytucji prawa celnego, pochodzącego z roku 1243 dokumentu Nr 237 Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, tj. układu handlowego z Zakonem krzyżackim zawartego przez piastowskich książąt Bolesława Pobożnego i Przemysława I, synów Władysława Odonica. Traktat jest najstarszym zachowanym porozumieniem handlowo-celnym w polskiej historiografii. Jego przywołanie i analiza służyć ma, oprócz dydaktyki, także zaprezentowaniu poglądu o niezmienności instytucji prawa celnego stosowanych w stosunkach Polski z sąsiadami.[...]

Kup aby przeczytać całość