Znajdź artykuł

Uczestnictwo wspólnika cichego w spółce kapitałowej

Spółka cicha stanowi raczej rzadką formę uczestnictwa w życiu gospodarczym w Polsce, natomiast w wielu innych państwach europejskich, np. w Niemczech lub Austrii, cieszy się relatywnie dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Spółka cicha zapewnia inwestorowi całkowitą jego anonimowość w stosunkach zewnętrznych, a jednocześnie uczestniczy on w cudzym przedsiębiorstwie i wynagradzany jest w postaci udziału w zysku. Przy wyborze takiej formy aktywności gospodarczej istotną rolę odgrywają również aspekty podatkowe. [...]
9/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość