Uchylono, bo przyjęto błędną interpretację – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uchylono, bo przyjęto błędną interpretację

Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję dyrektora Urzędu Celnego w R., którą wymierzono należności celne od samochodu osobowego marki Toyota Camry. W uzasadnieniu powyższej decyzji podano, że samochód ten został sprowadzony 24.10.95 r. na polski obszar celny. Dyrektor Urzędu Celnego w R. nie znalazł podstaw do zwolnienia go od cła. Samochód ten został bowiem zakupiony za granicą po uzyskaniu przez Janinę K. prawa stałego pobytu w Polsce. Nadto z ustaleń organów celnych wynika, że decyzja wojewody zezwalająca na pobyt stały Janiny K. wydana została 19.08.95 r., kartę stałego pobytu otrzymała 24.10.1995 r. Przedmiotowy samochód został zakupiony za granicą w dniu 07.09.1995 r. i zarejestrowany w dniu 11.09.1995 r., a zatem już po dacie uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce.[...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość