Znajdź artykuł

Uchwała nr 1 Rady Celno Akcyzowej przy Ministrze Finansów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Służbie Celnej z dnia 21 lutego 2006 r.

W dniu 21 lutego 2006 roku Rada Celno Akcyzowa zapoznała się ze stanowiskiem Kierownictwa Ministerstwa Finansów w sprawie przewidywanych zmian w funkcjonowaniu i Służby Celnej w tym w szczególności w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej zawartym w projekcie Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Planowane zmiany dotyczą skreślenia uprawnień Służby Celnej do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz prawa do stosowania środków pracy operacyjnej. Ponadto poinformowano Radę o możliwości przeniesienia pionu akcyzowego do kompetencji służby skarbowej.[...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość