Uchwała 7 sędziów Izby Finansowej NSA. Gdy w różnych instancjach decyzję wydaje ta sama osoba – decyzja do uchylenia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uchwała 7 sędziów Izby Finansowej NSA. Gdy w różnych instancjach decyzję wydaje ta sama osoba – decyzja do uchylenia

Przed reorganizacją służby celnej nagminnie zdarzało się, że decyzję w pierwszej instancji wydawał prezes Głównego Urzędu Ceł. Jeżeli importer czy eksporter odwołał się od niej, właściwy do rozpatrzenia tego odwołania był również GUC. W takich wypadkach niejednokrotnie decyzję, już jako druga instancja, wydał ten sam pracownik, który był autorem decyzji pierwszoinstancyjnej. Tymczasem powinien być on odsunięty od udziału w sprawie. Gdy tak się nie stało, rozstrzygnięcie musi zostać uchylone a postępowanie wznowione. Tak orzekł 29 października Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosbowym składzie.    [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość