Ułatwiony wpis na listę agentów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ułatwiony wpis na listę agentów celnych

Facilitated entry on the list of customs agents

Służba Celna informuje, że 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702). Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów). Ustawa ta, na wniosek przedstawiony przez Szefa Służby Celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu agenta celnego. Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.[...]
1/2015 str. 42

Kup aby przeczytać całość