Ułatwienie procedur administracyjnych dla podmiotów przewożących kontenery w ramach porozumienia Pool – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ułatwienie procedur administracyjnych dla podmiotów przewożących kontenery w ramach porozumienia Pool

Kolejna przewidywana zmiana przepisów wykonawczych do Kodeksu celnego – i z pewnością nie ostatnia przed wstąpieniem Polski w szeregi Unii Europejskiej – dotyczy tym razem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz.U. Nr 104 poz.1195 z póżn. zm.) i porusza głównie kwestie związane z procedurą odprawy czasowej oraz w niewielkim zakresie ingeruje w procedurę przetwarzania pod kontrolą celną. 4 strony - 17670 znaki [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość