Znajdź artykuł

Ułatwienia dla polskich eksporterów oferowane przez Krajową Izbą Gospodarczą – część II

Simplification for Polish exporters offered by the National Chamber of Commerce – part II

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH   Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą.   Do podstawowego kompletu dokumentów w międzynarodowym obrocie handlowym należy zaliczyć przede wszystkim faktury eksportowe, świadectwa pochodzenia (zarówno urzędowe jak i własne deklaracje eksportera), jak i specyfikacje. Kolejną grupę towarów stanowią świadectwa zdrowia, świadectwa o braku dioksyn i świadectwa sanitarne (w przypadku towarów spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego), świadectwa analizy, świadectwa wolnej sprzedaży, świadectwa zgodności z normami oraz inne dokumenty autorstwa eksportera, w tym umowy i aneksy, pełnomocnictwa, cenniki, poparcia wizowe itp.[...]
7/2016 str. 272

Kup aby przeczytać całość