Znajdź artykuł

Ułatwienia dla agentów celnych

Facilitations for Customs Officers

W nawiązaniu do publikacji z listopadowego wydania Monitora Prawa Celnego i Podatkowego pt.” Ułatwienia dla agentów celnych. Kilka uwag na temat rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych” informuję, że w dniu 9 grudnia br. w Ministerstwie Gospodarki miała miejsce konferencja konsultacyjna. Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów przedyskutowaliśmy naszą propozycję. Nie w pełni strona MF podzieliła nasze stanowisko. Po wewnątrz izbowej konsultacji przedstawiamy skorygowany projekt, który może być kompromisowym rozwiązaniem. Nasza propozycja.[...]
1/2014 str. 18

Kup aby przeczytać całość