Ułatwienia celne w ruchu podróżnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ułatwienia celne w ruchu podróżnych

Od 1 lipca 1995 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Czyni też przygotowania do włączenia się do struktur Unii Europejskiej. Kontrola celna wewnątrz Wspólnoty Europejskiej polega głównie na badaniu zgodności obrotu towarowego z przepisami regulującymi ograniczenia pozataryfowe.[...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość