Tytułem wstępu do taryfy celnej na rok 2023 (fragment) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Tytułem wstępu do taryfy celnej na rok 2023 (fragment)

As an introduction to the customs tariff for 2023 (excerpt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1998 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.[...]

Kup aby przeczytać całość