Tylko osoba fizyczna może być biegłym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Tylko osoba fizyczna może być biegłym

J.K. sprowadził do Polski kosiarki do trawy. Zdaniem importera były to kosiarki samobieżne należące do maszyn rolniczych służących do pozyskiwania siana i należało je oznaczyć kodem PCN 8433 20 90. Natomiast zdaniem organów administracji celnej, były to kosiarki przeznaczone do pielęgnacji trawników i dlatego też przy odprawie zmieniono deklarowany przez importera kod na 88433 11 90 0. J.K. wniósł o zmianę kodu w postępowaniu o nieważności decyzji. Prezes GUC odmówił stwierdzenia nieważności decyzji. [...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość