Znajdź artykuł

Tworzenie unii celnych w Europie w XIX i XX wieku (część pierwsza)

1. Unie celne państw niemieckich w XIX w. jako przykład unii o charakterze narodowym Teoria unii celnej jest stosunkowo młodą i dynamicznie rozwijającą się częścią teorii handlu międzynarodowego. Koncepcje tworzenia unii celnych w Europie sięgają pierwszej polowy XIX w. Główne przesłanki ich tworzenia określone dwiema grupami czynników, a mianowicie: lokalnymi, wewnątrzeuropejskimi interesami poszczególnych państw, zagrożeniem interesów i pozycji Europy w gospodarce światowej przez rosnącą dynamicznie potęgę Stanów Zjednoczonych. 3 strony - 9651 znaki [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość