Trzeba dbać o własne interesy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Trzeba dbać o własne interesy

Importer, który profesjonalnie zajmuje się obrotem towarowym z zagranicą powinien znać prawo i wiedzieć, że w kontaktach z organem celnym sam musi zadbać o własne interesy. Jeżeli zatem sprowadzany przez niego towar został uszkodzony w czasie transportu musi pamiętać o konieczności złożenia wniosku o skontrolowanie towaru. Organ nie musi z własnej inicjatywy obniżać wartości przedmiotów importu, orzekł Sąd Najwyższy. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość