Tryb i zasady wydawania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnej dla wspólnej procedury tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Tryb i zasady wydawania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnej dla wspólnej procedury tranzytowej

Z dniem 1 stycznia 2001r. weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Generalnie nowelizacja dotyczy wielu kwestii . Jedną z nich jest określenie m.in. trybu i zasad składania wniosków i uzyskiwania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnych przy przewozach towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej. Nowe regulacje w rozporządzeniu związane są z tym, iż z dniem 1 stycznia 2001r. zmianie uległy niektóre przepisy załączników do Konwencji z dnia 20 maja 1987r o wspólnej procedurze tranzytowej, dotyczące gwarancji generalnych. 3 strony - 9295 znaków[...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość