Znajdź artykuł

Tropami absurdów celnych – komu oryginał faktury ?

Jednym z celów strategicznych implikujących z opracowanego w Głównym Urzędzie Ceł dokumentu pt. „Strategia działania polskiej administracji celnej do roku 2002” jest zlikwidowanie biurokratycznych barier w wymianie towarowej z zagranicą poprzez bardziej sprawne i efektywne działanie administracji celnej oraz jej współpracę z sektorem handlu i gospodarki. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość