Towary o znaczeniu strategicznym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towary o znaczeniu strategicznym

Towary o znaczeniu strategicznym Swobodny obrót towarami o znaczeniu strategicznym, ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niesie, został ograniczony i objęty międzynarodową kontrolą. Kontrola realizowana jest przez kraje zrzeszone w międzynarodowych organizacjach zajmujących się zagadnieniami nierozprzestrzeniania bro¬ni masowego rażenia, środków jej przenoszenia oraz broni konwencjonalnej – tzw. Reżimach Kontrolnych. Zalicza się do nich Grupę Dostawców Jądrowych, Grupę Australijską (broń chemiczna i biologiczna), Reżim Kontroli Technologii Rakie¬towych, Porozumienie z Wassenaar (broń konwencjonalna). Ww. organizacje koordynują i stymulują wspólne działania państw członkowskich. Polska jest członkiem wszystkich ww. reżimów kontrolnych. [...]
7/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość