Towary o znaczeniu strategicznym w ustawodawstwie Polski oraz Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towary o znaczeniu strategicznym w ustawodawstwie Polski oraz Unii Europejskiej

„Catch-all” czyli obowiązki eksporterów Rozwiązaniem wyróżniającym ustawę z dn. 29.11.2000r. w polskim prawie celnym jest zasada „catch-all” (dosł. łap wszystko). Zawarta w art.10 i art.13, brzmi następująco: „Przedsiębiorca jest obowiązany, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego, upewnić się w szczególności, czy:Dlatego też ustalenia w zakresie ilości oleju opałowego zmieszanego z olejem napędowym mogą mieć tylko charakter szacunkowy. Dokładne ustalenie ilości oleju opałowego zmieszanego z olejem napędowym możliwe byłoby w przypadku dysponowania przez organ celny kontrolnej próbki oleju opałowego dodanego do oleju napędowego. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ani rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego nie przewidują możliwości szacunkowego określenia podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. ...[...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość