Towary „zajęte przy nielegalnym wprowadzeniu”. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towary „zajęte przy nielegalnym wprowadzeniu”.

Goods „seized upon an illicit introduction”.

Tezy wyroku:[1]   Nielegalne wprowadzenie towarów zostaje dokonane z chwilą, gdy towary te opuszczą miejsce, w którym powinny zostać przedstawione organom celnym (miną pierwszy urząd celny położony wewnątrz obszaru celnego UE) - bez przedstawienia tych towarów. Dotyczy to także sytuacji, w których transport towarów jest obserwowany przez organy celne. Jeżeli wymagają tego względy prowadzonego dochodzenia lub względy taktyczne realizowanych działań, organy celne nie są zobowiązane do możliwie wczesnego „przerwania” nielegalnego wprowadzenia, tzn. nie są zobowiązanie działać tak, by nie doszło do powstania długu celnego, ewentualnie by zrealizował się stan faktyczny powodujący wygaśnięcie powstałego długu. [1]Tezy i treść wyroku za: www.rechtsprechung-hamburg.de. Dostęp w dniu 4 grudnia 2014 r. Tłumaczenie własne autora. [...]
5/2015 str. 170

Kup aby przeczytać całość