Towaru został w kraju mimo potwierdzenia wywozu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towaru został w kraju mimo potwierdzenia wywozu

Aby odpowiedzialnoścą za nie zapłacenie cła można było obciążyć prowadzacego skład celny, należy bezsprzecznie wyjaśnić, jaką rolę odgrywał on w postępowaniu celnym. Czy jest podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą, czy tylko udzielającym zabezpieczenia. Prawo celne nie zezwala bowiem na wymierzenie cła osobie nie będacej podmiotem obrotu towarowego z zagranica, orzekł Sąd Najwyższy. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość