Towar zgłoszono przed rejestracją zmiany statutu spółki – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towar zgłoszono przed rejestracją zmiany statutu spółki

Prezes Głównego Urzędu Ceł po rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M. zawartą w Jednolitym Dokumencie administracyjnym SAD odmawiającą zwolnienia od cła kabla koncentrycznego sprowadzonego z zagranicy przez spółkę w K.[...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość