Towar z ustaloną wartością handlową nie jest reklamówką – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towar z ustaloną wartością handlową nie jest reklamówką

Prezes Głównego Urzędu Ceł powołując się na przepisy art. 158 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 16 i art. 23 ust. 1 ustawy Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 ze zm.), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.06.1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. nr 51, poz. 235 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku spółki o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w M. - odmówił stwierdzenia nieważności tej decyzji.[...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość